PUBLIKATIONER

 
ADEL  I  VOR  TID
af Henrik Holstein

Denne praktiske guide er et ukonventionelt opslagsværk, som ikke alene beskriver de regler og traditioner, der sætter rammerne for dansk og norsk adel i moderne tid, men som også behandler en del ting, som truer med at gå i glemmebogen. Der suppleres med historisk baggrund, anekdoter, eksempler og kommentarer. Adskillige paralleller trækkes til udenlandske forhold. Dertil kommer et varieret billedmateriale. 

Det er en veloplagt, informativ og ofte underholdende håndbog om adel og mange tilknyttede emner.

250 sider.

(Lindhardt & Ringhof)

 
HEMMELIGE  HELTE
ved Henrik Holstein

HEMMELIGE HELTE er en samling overraskende og ofte bevægende beretninger om tyskere, som hjalp danske modstandsfolk og jøder under besættelsen 1940-45. Bogen giver anledning til en mere nuanceret opfat-telse af den tyske besættelsesmagt. Når det lykkedes modstandsbevægelsen at skjule eller evakuere mere end 90 % af Danmarks jøder, skyldes det primært at det tyske militær nægtede at deltage i jødeaktionen, og i visse tilfælde endog inspicerede udskibningen af jøder til Sverige. I mange tilfælde blev danskere hjulpet på flugt eller advaret af tyskere - således digterpræsten Kaj Munk, som desværre ikke ville lytte. Denne gruppe af diskrete helte, der nægtede at følge en 'førerbefaling', er ikke tidligere blevet behandlet.

HemHelte.JPG
  Bogen udkommer i 2021
 
Hans Christian Andersen's Visits To Denmark's Fairy-Tale Castles

Denne pragtfulde engelske Coffee Table bog skyldes bogudgiveren og fotografen Hans Henrik Tholstrup.

Oversat til engelsk af Henrik Holstein, som også har bidraget til teksterne i den engelske udgave.

Med ord og billeder følger vi i sporet på H. C. Andersen og ser hvor lidt de fleste af de herregårde, som han besøgte og boede på, har ændret sig. 

260 sider.

(Hans Henrik Tholstrup Publications)